14.5 C
Paris
samedi, octobre 1, 2022

CATEGORIE

RENNDO

Inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan

Eɗen ngarta addude inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan, kala ɗo tatiimi heen mi ɗaɓɓi yaafuyya. Laaw: 1 Almaani hammat baal 2 Almaani buubakar lamiin baal 3...

Firo maanaa (faandaare)

Firo maanaa (faandaare) ina heewi e ɗemngal ngal nde tawnoo ina woni e ɗemɗe fof. E ko addata ɗuum ko ɗemngal ina daňa haalooɓe...

TEDDEENDI NDI LAAMU SENEGAAL FAWI E DOWU HOYRE MUM.

Gila nde haɓɓere PDS ɓami laamu senegaal e juuɗe PS, abullaay wadda mawɗo haɓɓere nde gadiiɗo won'de laamɗo o, o naatni gardiiɗo leydi ndi...

neɗɗo mo welsindaaki hay dara e senegaal

Yuusu nduur ko ngenndiijo - adunaajo ko o neɗɗo renndo e faggudu kumpitiiɗo jahrugol yeeso eɓɓooje, neɗɗo mo welsindaaki hay dara e senegaal, hay...

Pulaar huunde mum fof ko « pul’ful – ful-ful ».

Mo fotaani lohaade so lohiima on, koyɗe mon tonngaaka ummee njeyee accidon mo e yeeweende makko so tawii kay ko onon njeewtunoo mo. - Haaliraneede...

laamɓe hannde ko murteende nanngiɓe

Mi heɗtiima widewooji e ojooji yiɗɓe yuɓɓitin'de haala Farba Ngom kono pulaar ena wiya so konngol rufii hoccataako. Laamu e jawkal aduna, e ganndal ena...

Maanditaare 37b’ii re( 37eme anniversaire) Daande Lenol,Baaba Maal.

  Baaba e Daande Lenol ngarnoo KO teddinde leydi mumen Moritani. Baaba ja66aama no feewi to dingiral laad'e diwooje Nuwaasoot to Rewo e woodi boowe. Maanditaare...

Rajotele ( RT ) wuurnata ko ɗemngal ,ɓamtata ko ɗemngal.

Ɗemngal so wuurii ɓamtiima hay gooto jeyaa ɗum walla hay gooto heeroraaki ɗum. Kaaloowo e " RT " haalanta tan ko keɗiiɗo ɗum : onon musidɓe...

Ňaaku, so heewii wiyetee ko ňaaki.

jeŇaaku ko e leňi buubi jeyaa, kono ko buubi ɗi nefnaaki, ko buubi teddinaaɗi ni , nde tawnoo ko kan'ji buubi ňaaki ɗi njibinta...

Hakkunde neɗɗo e ɗemngal

Hakkunde neɗɗo e ɗemngal ko muynam ɗam entetaake, waɗde fotaani wuureede e won e mbaydi tinndinoore, ko alaa e sago anndee - anndidee to...

Dernières nouvelles