pinal leydiwal

Gayno yo won ganndo

yah-arta e leydi men senegaal

JANDE PULAAR

SENEGAAL YIYTII DAMAL

Ňalaande ɗemɗe neeneeje

politik dawra

DAANDE MAAYO FUUTA

LAAMU LAAWOL ƁEYDAARE.