20.2 C
Paris
mardi, juillet 5, 2022
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

dingiralfulbe

71 POSTS
0 COMMENTS

JANDE PULAAR

Ho ko haɗi laamuuji leyɗe men ɗe e pelle mawɗe jogiiɗe njuɓɓudi ɓamtugol renndooji ɗi nde ɓurataa waɗde pewje haa ganndal yottodoo renndo ngo...

SENEGAAL YIYTII DAMAL

Senegaal ɓooyii waawde football, ɓooyii ko foti addude kup e aduna he fof, haa teeŋti e kup mo afrik o. kono noon poromleem o wonnoo...

Ňalaande ɗemɗe neeneeje

Ňalaande ɗemɗe neeneeje, ɗemɗe ɗee ina poti ɓosde no feewi, leydi fof ɗemngal koɗal waasa faweede e dowu ɗemngal neenewal - leydiwal e nderu...

konuuji gonɗi mali

Kul-huli ina foti won'de e eggo-eggo konuuji gonɗi mali ɗi haa teeŋti noon e so konuuji ɗiin ɓaditoyaade leyɗe daande maay atlantik, ...

G5 SAHEL

G5 sahel e denndaangal kawre moƳƳinoojo ngonka neɗɗo e nder aduna o. E ɓe poti yuurnitaade no ɓe paabortoo aduna o ni haa teeŋti...

ñaam-ňaamtondiral ɗemɗe walla ɗemngal ňaameede.

Ɗemngal ňaamirta ɗemngal ko addude e mum ko alaano, tawa ko to gollal walla to memal, ko memetee ko kadi so ina golloree, gollal...

politik dawra

POLITIK - DAWRA. Parti ina wuura nguurndam leɗki nde yonti ɓesnude fof ɓesnana leydi mum. parti na wuura kadi nguurndam gawƳal gawri, jibina gootol moƳƳina...

DAANDE MAAYO FUUTA

Daande maayo rewo e worgo ina faayni jeyɓe ɗum ɓe. Sabu jeynaaɓe heen ɓe rokkeede doole e dow jeyɓe ɓe. Ɗuum ɗoon ko ummannde...

LAAMU LAAWOL ƁEYDAARE.

Laamu makki sal ina daranii wuurnude ngayna senegaal, haa o waɗani ɗum ňalaande ngenndiire heeriinde e nder kala hitaande, e taƳan'de ɗum laawol kaɓotoongol...

ceergal Mali e Farayse

Ko goonga dadiiɓe ko kanum en ndeenata leydi . Kono ndeenka ňiiɓka ko nanodiral ɓiɗɓe leydi e dowu gooto fof waɗa leydi ndi ko...

Latest news

- Advertisement -spot_img