14.5 C
Paris
samedi, octobre 1, 2022
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

dingiralfulbe

71 POSTS
0 COMMENTS

Hol yiyannde amerik e orop e ngol dawol ngol makki sal dawani afrik fof ?

Hol daňannde afrik daňi e ngol dawol ngol nelaaɗo mum dowrowo makki sal dawani ɗum to leydi riisi e gardagol waladimiir putiin ? Hol yiyannde...

Njillu Macky Sall to Putiin

Hoyreejo leydi senegaal - hoyreejo dental leyɗe afrik makki sal joganiiɗo afrik daande ( konngol ) mum e aduna o hannde. Yillaade mo riisi e...

Ho to hakkillaaji aduna o ngoni ?

Ellee hakkillaaji hilifaaɓe aduna o ko ko ngontii juuɗe tak-take nattuɗe waawde jaggude hay dara : haɓaade teroriste - jihaadiste, korona wiris, boomaare pittaali...

Inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan

Eɗen ngarta addude inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan, kala ɗo tatiimi heen mi ɗaɓɓi yaafuyya. Laaw: 1 Almaani hammat baal 2 Almaani buubakar lamiin baal 3...

Firo maanaa (faandaare)

Firo maanaa (faandaare) ina heewi e ɗemngal ngal nde tawnoo ina woni e ɗemɗe fof. E ko addata ɗuum ko ɗemngal ina daňa haalooɓe...

TEDDEENDI NDI LAAMU SENEGAAL FAWI E DOWU HOYRE MUM.

Gila nde haɓɓere PDS ɓami laamu senegaal e juuɗe PS, abullaay wadda mawɗo haɓɓere nde gadiiɗo won'de laamɗo o, o naatni gardiiɗo leydi ndi...

neɗɗo mo welsindaaki hay dara e senegaal

Yuusu nduur ko ngenndiijo - adunaajo ko o neɗɗo renndo e faggudu kumpitiiɗo jahrugol yeeso eɓɓooje, neɗɗo mo welsindaaki hay dara e senegaal, hay...

Pulaar huunde mum fof ko « pul’ful – ful-ful ».

Mo fotaani lohaade so lohiima on, koyɗe mon tonngaaka ummee njeyee accidon mo e yeeweende makko so tawii kay ko onon njeewtunoo mo. - Haaliraneede...

HAƁRE(HARE)ƊEMNGAL KO HAKKILLE – HAKKILLE KO ƳOƳRE.

Hakkille na waasa won'dude e ƳoƳre, kono ƳoƳre alaa ko waawi won'de so wonaa ƳoƳre hay sinno ina ɗesa mettude faamde haa e jaɓde. Ɗemngal...

laamɓe hannde ko murteende nanngiɓe

Mi heɗtiima widewooji e ojooji yiɗɓe yuɓɓitin'de haala Farba Ngom kono pulaar ena wiya so konngol rufii hoccataako. Laamu e jawkal aduna, e ganndal ena...

Latest news

- Advertisement -spot_img