Yimɓe 31 maayii hakkunde Faransi e Beretaaniya caggal yoolagol laana maɓɓe

A LireSaakitaama ñannde :

Faransi, yimɓe ɗanniiɓe 31 maayii hanki. Ko laana ndiyam maɓɓe kan yooli ka nder maayo Mansh. Ɗee maayeele addii sanaare mawnde e leyɗe Erop. Heɗoɗen jantoore Ibrahiima Timmbi BAH.

Faransi jaɓataa « La Manche  » wona berɗe, ko ɗii woni konnguɗi arani Emaniyel Makron laamɗo Faransi, caggal maayde ɓee ɗanniiɓe.

Ko yimɓe timmuɓe 50 wonnoo e nder kaa laana ndiyam yooliika. Ko Faransi ka dilli  ngam yottoyagol Beretaaniya. Hari haa hannde sifa (hono/wano) oo musiiba ɗoo waɗaali e ndee nokkuure.

 Halfinaaɓe kisal maaje hollii wonnde ɗanniiɓe capanɗe faabaama hiwaama.

Ado ɗee bone, hari Paris e London haldiino fii ɓeydugol aynugol ɗii keeri maɓɓe ɗi ɗannotooɓe rewata e mum.  

Suudu ñaawirdu Denkerk udditii tefoore fii anndugol ko woni sabaabe ɗee bone. Yimɓe lummbinooɓe ɗanniiɓe nayo nanngaama.

Emmaniyel Makron fodii noday mbatu jaagorɓe leyɗe Erop, ɗe ɗanniiɓe faaletee yahude e mum fii ƴettugol pehe haɗooje sifa ɗee maayeele.

Limoore ɗanniiɓe rewooɓe « la Manche » ɓeydike moƴƴa e ɗii lebbi tati gaaninji ɗoo. Hakkunde lewru go’aɓuru e sappaɓuru e ndee hitaande hikka ko timmi ɗanniiɓe ujune 22 rewii ɗon ngam yottagol Beretaniya.   #la_mancheSource link

More articles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dernierr articles