10.8 C
Paris
mercredi, janvier 4, 2023

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Must read

Tabitaagu ɗemngal pulaar ko tabitde tabitin’de haalirde ɗemngal ko wonaa kanum tan : haalirde ɗemngal pulaar ndenndaangal ngoƳaaji adunaaji nguuraaɗi – guureteeɗi ɗi, ɗemngal ngal waasa suraade tan e rentin’de denndal mum ina jangtitoo hoyre mum, ɗuum ko dogdu e dowu lefol ( tappi ) jirlotoongol.
Ɗemngal pulaar so rentinii ndenndal mum yo aduna o fof yiyto heen hoyre mum haa teeŋti e leyɗe ɗemngal ngal jeyaa ɗe, yo annduɓe ɗemngal ngl njaltin gannde aduna ɗee kaalira ɗum ɗemngal gannde ɗee nanee e ɗemngal ngal paamee e maggal, ɗemngal pulaar wonta ɗemngal gannde e ňeňe e karalle.
Kadi aduna o faama jaɓa ko ɗemngal pulaar addi soomi jiidigal leyɗe afrik keewɗe, ngati ɗemngal fof ngal aduna o tawi ina e leyɗe keewɗe ina tagorii noon ina anndaa ko ngaal ɗemngal jiidini ( jeydini ) ɗeen leyɗe, ɗuum alaa jeddi.
Ɗemngal pulaar ko kanum jiidini ko heewi e leyɗe afrik, capaaɗo boɗeejo nani muritani, mbele oon capaato ina burkina faso – mbele moosinke mo burkina faso o ina woodi e leydi muritani ? Ko pullo woni muritaninaajo woni kadi burkina fasonaajo, waɗde ko oon pullo jiidini ɗeen leyɗe 2.
Soninke e pullo wonɓe murirani ngoni senegaal e gammbi ɓee ko ɓeen njiidini leyɗe ɗeen, ndeen daňoore walla daňnnde noon ko pulaar ɓuri daňde ɗum e afrik men oo.
Tabital pulaagu ina foti noddude fellere aduna nde ( ONU ) e darnude ňalaande jiidigal leyɗe ; haalee siftinee ko tagi leydi e leydi ina njiida, mbele ko ɗemngal – mbele ko faggudu …. ?
Tabital pulaagu ina foti yiytude pewje e peeje no ɗemngal pulaar wontiri ɗemngal fof en, ngal waasa nanngireede ɗemngal pullo tan, leydi fof ngal wonta ɗoon ɗemngal leydiwal pullo oo wona neɗɗo leydi ndi waasa won’de neɗɗo leňol tan, leydi fof na noddiree leňol ngol ellee capaaɗo gooto naati wuro fulɓe noddirtee tan ko  » CAPAATO  » heeeeh !
Idrissa KAH

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article