Sénégal :Stade dingiral fuku koyngel keso pul

Stade dingiral fuku koyngel keso pul mo Jamñaajo udditaama ɗee balɗe
hooreejo leydi Senegaal Makki Sal wi’i maa innir ɗum hooreejo leydi Senegaal kiiɗo Abdullaay wadd ;

Laamu ngu yaltiniino ko ina wona 69 miliyaar ngam safrude caɗeele gonɗe hakkunde maɓɓe e jannginooɓe ɓe alaa ko gasi
kono kadi laamu yaltani ko ina wona 90 miliyaar
jooni noon jannginooɓe mbi’i haa njiida e ko ‘e mum en ko ina wona heen fof ko ɗo e Naasaande so geno jaɓi!

wuro ina wi’e yaare laaw ko gorko gooto ari e Oon ɗoon diiwaan ɓe mbi ko Pullo fuuta O wi ko cafroowo
maataw a ɓe ngondu no
e suka maɓɓe gorko jaaroowo e duuɓi 30 ina wondi e rafi hakkille Oon wii ina waawi safrude mo ɓe kaaldi cappanɗe jeegom ujunere fr
e dammuwol waaji wi’i i ɓe ko ma yoɓe nde safra ɓe njoɓi ɗum wii kadi ko maa wondoya e makko kamɓe tan balɗe 9 nde O cella O nawi ɗum to jippunde makko kanko baaba O ; O wii ɓe njehii no toon gootol ɓe tawi mbo ɗoon a mo wondi e suka O
caggal ɗuum balɗe 9 ɗe timmi baaba O noddi mbo telefoŋ Cafroowo O wi’i mbo yo o fad haa ɗe balɗe heddi e makko sellude ko seeɗa e ngol O noddi mbo O heɓaani ɗum telefon O wakkili yaade toon O tawi suudu ndu ɓe ngonno ndu ina sokii O hongii baafal hay gooto jaabaaki ɓe noddi dadiiɓe ngari mbi’ii yo baafal dajjite ngal dajjita ɓe tawi a mo wari toon suka mo sellaano O a mo yehii laawol makko sa noddi ɗum telefon a heɓata ɓe ngalaa natal mum ɓe nganndaa hay to O jeya jooni noon ko’ e njiilaw losngo ɓe ngoni gila ndeen!

O kabaaru en ƴetti ɗum e Rajo Fulɓe e yeewtere jol jole nde Ibrahiima kebe!

kadi ko jeertinde banndiraaɓe men fulɓe
sabu ɗum waɗi ko’ e koreeji men fulɓe;
e ɗen teddinii ɓii Aadama kadi eɗen njaawi hoolaade koɗo garɗo
kono kadi ngannden jamaanu koko wayili jaɓɓal
hoolaare usttii ma!

Binndol ulaar
21 Colte hita 2022
Hammadi Ba
Al Pulaar🇸🇳✍️

Articles Liés

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nous suivre

0FansJ'aime
3,785SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner

Derniers articles