yah-arta e leydi men senegaal

JANDE PULAAR

SENEGAAL YIYTII DAMAL

Ňalaande ɗemɗe neeneeje

konuuji gonɗi mali

G5 SAHEL

politik dawra

DAANDE MAAYO FUUTA

LAAMU LAAWOL ƁEYDAARE.