3.5 C
Paris
samedi, janvier 28, 2023

Ňalaande ɗemɗe neeneeje

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

Ňalaande ɗemɗe neeneeje, ɗemɗe ɗee ina poti ɓosde no feewi, leydi fof ɗemngal koɗal waasa faweede e dowu ɗemngal neenewal – leydiwal e nderu leydi mu, tawde ɗemngal koɗal ngal won to ngal woni neenewal – leydiwal.

So ɗuum ɓennii limoore 0 hol no haaniri wiyeedeɓe ɗemngal pulaar tawa ko wiyannde yahdunde ko 0 woni ko, tawa wonaa gooto fof tan na haalira no woowiri walla no nanirnoo ceerno mum ina haalira ni ko aldaa e Ƴeewtaare e wellitaare.

Limre – limoore maandinaande fuɗɗii ko e « 0 » ɓolum – mehum.
Won wiyooɓe ndiga – dara – kowal, kono noon ɗemngal ngal ina foti daňde galle rutto tawa konngi bayɗi noon fof ko ɗoon tafetee caree e renndo ngo, ko wayi no kaalirɗe ɗemngal ngal e kala – kala maggal, tawde hannde ɗemngal ngal yiytondirii hay gooto hannde waalaani ladde, gila aadamaari haa tooroori nanal e ňaamal tiinde e geenol, fof hannde yiytondrii heɓtondirii anndondirii(gooto fof heɓtinii goɗɗo oya)
Ko yowitii e « 0 » nde tawnoo haalannde na woowiree no woniraani.
So en teskiima « ndiga » ɗesata wayde kono huunde memotoonde ni, sabu heewi haalireede ko ; o daňaani hay « ndiga » waɗde ko daňetee ko, ko kanum wiyetee « ndiga.
Kadi won wiyooɓe 0 « kowal » kowal kadi wayata kono won ko howaa ɗoon haa waawi wiyeede kowal walla kowol.

So tawii ko 0 « ɓolum – mehum » ko baasal daňeede baasal taweede e mum huunde, ko ɗuum ɗoon wiyetee ɓolum – mehum : nduu suudu ko ɓoldu – fawru nduu ko mehru, ndu alaa hay dara, ndu alaa hay ndiga, kala ko tawaa e nderu suudu ndu ko ɗuum woni dara walla ndiga, so alaa ko tawaa e nderu suudu ndu, ndeen suudu ndu wiyetee ko ɓoldu – mehru.

Howde nde eɗen nganndi iwdi mum, ko taarnude ko wayi no kooce e ngesa mum, walla hoɗorde mum, e oon sahaa noon yimɓe mbaɗatnoo tan ko taarol murlol, ɓe mbaɗataano taarol ngol ceŋe 4 potɗe, kono howde nde ina gasa tawa firaani tan gallol taarol murlol, gallol ngol kala no ngol mbaydorii ko ko howaa tan haa wonaa ɗo neɗɗo welaa fof naatira.

Ɓolum mehum ɗesi wayde kono jammoore ni :
ɓolum
kesum
danejum
uurɗum
mehum.
Idrissa kah

Previous article
Next article

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article