11.6 C
Paris
mercredi, janvier 4, 2023

Maanditaare 37b’ii re( 37eme anniversaire) Daande Lenol,Baaba Maal.

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

 

Baaba e Daande Lenol ngarnoo KO teddinde leydi mumen Moritani.

Baaba ja66aama no feewi to dingiral laad’e diwooje Nuwaasoot to Rewo e woodi boowe. Maanditaare nde wad’aa KO e dow teddungal Maki Sal Hooreejo leydi Senegaal kam e 6iy Neene Mum Mohammed Qaasuwaani Hooreejo leydi Moritani, ena jeyaa heen kadi debbo e nder rew6e,debbo njamndi mo Fanay Ndooro Galle Allah innaa wiyaa Madam keytaa walla Hawo Lih, o feewnii, o yood’nii haa yood’i kanko e kala takkinoo6e mo. Sukaa6e darii6e subaka e kikeed’e jamma e nyalawma, tampaaani kaa6aani, wonkiiji mumen wonki Lenol mumen, wonkiiji mumen wonki Daande lenol tammbinoo golle d’e to bannge nju66udi ndi, hono ma66e wee6aani e nder Rewo.

Dokke Allah b’uri jiiroo.
Teskono no moy’y’i Baaba Maal Neene Mum KO Moritaninaajo, Rewo e worgo fof poti e makko.
Nyald’i 12 e 13 nduu lewru teskaama no feewi sanne e nder winndere nde kala kono b’uri tineede

KO hakkunde leydi Senegaal e Moritani jiidu6e Neene gooto e Baaba gooto gila hanki tawi hannde araani.

Nyande 12 welnere nde KO e nokku jood’d’o, ceniid’o tinaad’o teskaad’o ena wiyee Ambasadoor » oo d’oo jamma daneejo, beld’o, jirwud’u yontaa6e gila to bannge laamu haa yettii waalii Wuro en, haad’aani tan e Pulaar en, walla Sarakullee6e walla Jolfu6e walla Safal6e Ranee6e e 6alee6e hay Tuubakoo6e ngariino nootaade Baaba Maal kam e Daande Lenol, oo d’oo jamma wiyaa KO  » soirée de gala » ad’a nyaama ad’a woob’a mbeld’am ad’a yee6a KO yood’i gaaci beld’i e daad’e beld’e ena ked’tee ena siiftina KO 6ooy kono kadi ena tagmaa miijtaade janngo maa.Teddungal ngal( cadeau) yim6e ngutti mo ngam tabitinde KO e maanditaare wonaa.Baaba bismiima hod’6e mum kono kadi o yejjitaani yim6e makko hanki KO wayi no Ibraahiima Saar en.

Nde yahi haa weeti nde ,jamma sappo e tata6o o KO hiirde wad’aa to ( la case) ndee hiirde siiftinii en hanki e finaa tawaa Fuuta, jammaaj mum hanki, jammaaji dingire boombi e sagataa6e ,oo d’oo jamma Baaba weltiima heen, ellee kadi KO ndeen o 6urnoo softude sabu nokku o nootaama tigirigi e keewal e peewal.Sukaa6e naalankoo6e 6e o renndii e ma66e jamma o haa hedde weetndoogo, e nder hiirde nde. Abdullaay Elimaan Jah, nde yimaa nde 6erd’e keewd’e mbonii.

Nde weeti nde KO galle( Maison des sourds-muets) faad’u6e e d’awaa6e d’emd’e hurmbitaa, udditaa e ballal Ong  »Silent Work » mo Demmba Bah e joom suudu mum, golle ma66e njee6aa.Baaba haalii moy’ya, Mansuuru Sek seedtiima hakkunde mum e Baaba Baydi Baaba e yeeso hoohoo6e heew6e.

Nyalnde aab’nde nde (altine) kikiid’e to jippinde makkoBaaba e sehilaa6e mum y’eftii konngi kam e goomu nju66udi ndi, mawd’o jaayndiyankoo6e umminoo6e Senegaal 6e Buubakar Bah haalii o hollirii kadi ind’e ma66e, Umar Waddu y’eftii konngol ngam jaarnaade goomu nju66udi ndi e gardagol Aliw Saar Meer.
E nder sahaaji garooyooji KO laamu Moritani e hoore mum tammboytoo golle d’e kala, yo en kawroy heen.

Abdullaay Saar mo rajo oxyjeune FM, mo rajo koolaad’o kam e Njobbo TV internationale mo Sokna Aminata Basiiru Taal to leydi Farayse

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article