10.8 C
Paris
samedi, janvier 7, 2023

JANDE PULAAR

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

Ho ko haɗi laamuuji leyɗe men ɗe e pelle mawɗe jogiiɗe njuɓɓudi ɓamtugol renndooji ɗi nde ɓurataa waɗde pewje haa ganndal yottodoo renndo ngo ? Sabu ngalu ngu yimɓe fof pooɗantoo ngu daňotoo ko e ndaɗɗudu pewje moƳƳo.
So annduɓe hatanteeɓe(dariiɓe) mbinndii defte e ɗemɗe ngenndiije ɗe, tawa won heɓɓotooɓe ɗeen defte coode mum en, naattina ɗum e renndooji ɗi, e mbaydi dokkal walla beeɓnal, ngam yimɓe keɓda defte binndaaɗe e ɗemɗe mum en.
E oon sahaa maa yimɓe ɓe ngoow janngude defte ɗemɗe mum en, ngoowa mbaawa Ƴoogirde gannde e defte binndiiɗe e ɗemɗe mum en, kadi ɗemɗe e njanngiino mum en ɓeydoo eeltaade.
Laamuuji leyɗe men ɗe ina poti ummanaade ngaal ummal ; kaake leydi ummiiɗe e renndo ngo laamuuji leyɗe ɗe itta e ngalu leyɗe coodira ɗum defte ɓiɗɓe renndo ngo putanii(pentani – puɗɗani) koye mum e miijooji mum en ɗi ɓulnoraaka ɗemɗe koɗe jiilotooɗe hoɗtude e leyɗe men.
Tawde kay ko wayi no laamu senegaal yahii haa ina nokka e ngalu mum ndoondiingu nguurndam leydi ndi 40% naatna ɗum e jaŋde leydi ndi.
Waɗde kay nguun ɗoon laamu fotaani yejjitde e ronkudu soodtude defte binndeteeɗe e ɗemɗe neeneeje ɗe, waɗa ɗum dokkal renndo ngo, mbaawka ka ruttitoo e leydi ndi, ɗuu wonana leydi remaa ɗoo soňaa ɗoo.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article