16.5 C
Paris
jeudi, octobre 27, 2022

Firo maanaa (faandaare)

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

Firo maanaa (faandaare) ina heewi e ɗemngal ngal nde tawnoo ina woni e ɗemɗe fof. E ko addata ɗuum ko ɗemngal ina daňa haalooɓe ɓe ngonaa ɗum, yoga heen kadi ko waawɓe haala ɗemngal ngal tawi mbaawaa ɗemngal ngal!!
Aɗa yaha jehre coodaa – njeeya aɗa humtira haaju ma e haala ɗemngal ngal kono tawa a anndaa luggiɗeeki ɗemngal ngal, so ɗemngal ngal wontii njuɗu a hurmirte sabu a waawaa waklitde kaaliindi (kelmeendi) ndi.

Suudaannaaɓe ina kaala arab loogguɗo ɗemngal mum en asliwal ngal walla fulɓe suudaan pulaar maɓɓe logga ɗemngal araab e ɗemɗe suudaan goɗɗe, ko hono noon ɗemɗe goɗɗe ɗee ne loggirta pulaar, e leyɗe goɗɗe ɗee fof ko noon.

Nokke ɗee fof ɓurdat tan kono na mbaɗi ɗum, fuuta jaloŋ ko ɗum woni toon  » daali – maaki  » fof ko wiyi – haali tan ko haalirde ɗemngal ko wonaa ko mum addi ɗum, to ɗum naatiniri ɗemngal ngal noon ?
Haa jooni to bannge maanaa (faandaare ) Huwde to aadamaari e to fuutaari waɗaaka gootum tee ko gootum ! huwde ko gollude, fuuta tooro ko ko soowata konngol, huuwde – huwde nde fuuta tooro haalata nde pulaar laaɓɗo o ko aɗɗitde, kuwdi ko aɗɗere  » ko to leňi ɓakkere en heɗɗere heɗtere en jeyaa.

Kono noon to fuuta tooro waɗtaama huwi – waɗii – gollii – yaltii – taarii  » ko gollude ko haalaaka woni ɗoni ɗoon, ko yaltude wuro yaha ladde, ko taaraade suudu, yalin’de ndiyam ko haňde, coofe ko sifaa ko haňaa ko, sabu won kaňe goɗɗe ngoodi ɗe mbayaani noon. Ɗum ɗoo fof ko haalooɓe ɓe kaaliri noon kono ɗemngal ngal e hoyre mum haaliraaki noon.
So wiyaama ɗum ko kuwdi nagge, ko won’de ɗum ňaamri nde addani ɗum wiyeede kuwdi, kono ko kuwgal ( gollal ) nagge nge woni ɗoon.

Waɗi mi haalde ndii cuuɗiindi ( oo awra ) ko daňde en weeɓoore (fartaŋŋe) janngitde e duɗal gootal tawi njooɗodaaka ko ɗuum waɗi kala ko jannginta – janngin’de ummini ɗum so binndi mum so nate mum ina foti waaweede addeede e kelle ronndo ngo moƳƳore, mbaasen tonngaade e ko aduna o fot tonngitii ko.
Kadi mbaasen hulndirde naatde e caltuɗe nokke ɗe, paamen pulaar oo ko gootum.

Idrissa ka

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

Latest article