16.5 C
Paris
jeudi, octobre 27, 2022

Celluka men

Must read

No mbinnirat nii ko no ɗemngal ngal lelorii nii, wonan’de miijo am.
Fellere – pelle ( fedde – pelle ) pelle jibinii ko e fellere, ko fellaade ( taƳaade walla joňaade ). Wallere – balle, follere – polle.
Walla so wonii fedde heewniree pedle, ɗuum firtata ko huunde fediinde ( seekiinde ). Ɗaɗol kam kala nde waylorii akulal cakkital innde nde ina waawi wonta goɗɗum, innde noon ina haaliree no selliraani haa eelto ɗigga e ɗemngal faamiree noon.
Alkule ɗaɗiiɗe innde ɗe mbaawaa iwde e innde ndee tawa innde ndee na heddi won’de ko wonnoo ko.
So wiyaama  » neɗɗo  » heewniraama yimɓe na sellinaa kono sellaani,  » neɗɗo heewnirtee ko  » neɗɓe  » yimɓe gootinirtee ko  » jimɗo  » konon noon ɗemngal pulaar ina woɗɗi yottaade waawde sellitin’de ( saataade ) ɗuum !! Kono alkulal  » N  » waylortaako ɗaɗol inndi > nagge – nayi (naggi) – naggel naggal,  » N  » wontataa  » Y  » Neɗɗo Yimɓe !!
so tawii ko soňtude – soňcude, saňtude – saňcude : won no winndortoo tawa wonaa noon haalortoo.
Kadi addanta mi winndirde noon ko fayrude ɗum e aduna jannguɓe ɗemngal ngal, nde tawnoo miin njaɓ mi ko ɗemngal jeyi hoyre mum kono haalooɓe ɗum ina ňawna ɗum.
Haalooɓe ɗemngal ina ňawna ɗemngal sabu won e maɓɓe tawa ngonaano ɗemngal ngal walla koɗdiigu ɗemngal e ɗemɗe ɓurɗe ɗum waawde haalireede ngoƳa renndo e ndeen nokkere.
Kadi adinooɓe janngude haa ina njanngina ɗemngal ngal ɓe kollunoo renndo ngo ko yo winndire no haalirtee ni ; ɗuum ko anndunoode ɓe ko ngoon tolno tolnanoo, ko ɓe jannginooɓe faamɓe, ɓe njannginta ko tolno janngoowo o, e reentaade ɓe kadi woto renndo ngoo dogde ko be ngaddi ko, renndo ngo wiya ɓe ngaddii ko hesɗi.
Nde tawnoo renndo fulɓe ina wuuri ( aadorii ) e nangtaade ko adii, haa eɓe tinnda { eggude ɗo hoɗi weeɓaani }.
Idrissa KAH

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

Latest article