Iskey ɗum ko haalotaako

 Nduu suudu ɗaaniiɓe ɓe kaarataa ɗoyngol, eɓe nduwoo eɓe nduwanee jamma e ňalawma kono ɗuum haɗaani eɓe nduppiree jamma e ňalawma, duwanteeɓe kaɓoytaake, duwotooɓe kajoytaako, kala mo bone yottaaki tan tinaani ellee ɓanndu wonaa wooturu.
Warooɓe duppooɓe kadi taƳta leyɗe goɗɗe ngadda safre fuunti ňaama dola wonta ɗo wonnoo, yimɓe catoo ɗum en no marsandiis keso juppaaɗo e luumo, laamu hajotaako waɗataa jarlibo so goonga yaajna ganndal fooɗa huutoroo, renndo na dudnoyee tan so wonaa ňande haaju daňaa siftortaake e kala fannu fof noon.
Bone ňaamira leňol baŋ-yoo-baŋ hiwooɓe ndoƳataa hiirde haa colli njofoyaa miijaaka.
Ko reɓata ko mi anndaa ko ko waamata ko, maa ɗum yaroy maayo lamɗam so dartaaki – dartinaaka, tee so reenaaki so woowii dartotaako tee dartin’de ne newotaako.
Tee raaɓo-raaɓo so yolii heen haawnotaako.
Ɗee dente ɗe hay gooto soowtataa inɗe so ɓe nanndii e ɗii laamuuji ɗaaniiɗi walla hay so pinɗi ne kaɓataa so wonaa e jiɗɗo laamaade hono ɗum.
Hilifaaɓe men yo kaal daaɗe dowu-dowu e ɗemɗe naneteeɗe, haa weli aduna o metti ɗum nana daaɗe maɓɓe.
Maa leňi goɗɗi piyir leňol maɓɓe cabbi , piyra leňol maɓɓe hay politik haa ɗaata, ɓe mbaɗa ginol e hinere laamu eɓe njusa eɓe njusta.
So duwawuuji men ɗii keddiima tan e ňuumbaali njahdaani e daaɗe naneteeɗe, duwanteeɓe ɓe maa mbare haa laaɓa e aduna he, heddiiɓe ɓe ngujoo ndoondi nanndinoori e woɗɓe mbela maa ndaɗ.
Laamuuji kaaldataa ko yowitii e ɗee baɗe pawaaɗe e leňol – hilifasɓe leňol renndinooɓe ujune yimɓe ɓooɗa laamɗo e reenooɓe mum horfinoo e yeeso mum, ɓeen hilifaaɓe haala heɗee – heɗanee, nanee – nananee kaalataa kaalantaa laamu, ellee alaa ko kewi, cikkataa ko won diwtuɓe haalde geɗe renndo.
Kala ganndo yo anndu gooto fof ko gaynaako e sawru ndu Allah toowɗo tedduɗo o totti ɗum ndu
Hannde laamɓe tuubakooɓe e hilifaaɓe mum en nani paɗɗoo na pekkora ko kewi ikren ko sabu tuubakaagu mum en.
Pewje fof doole fof, hay tuute maɓɓe korii e haalde baɗɗii ma.
Enen noon eɗen nduppee e nder cuuɗii ɗoo mali tan, hay gooto haalataa e hakke tolno mum, so neɗɗel goote yaltii e daarolgal telefoŋ daňii ko o haali e won, leňol fof wonta ňaaki doma e makko, ina piɗa, aahaa kay ɗuum na jari kono noon leňol jibinngol gooto fof e leňol ngol nani nduppee na ndahee hurum mum en ina ňoortee, ɗuum ko jeyaaɗo e leňol ngol fof waɗaa ɗum.
Duppeteeɓe jamma e ňalawma ɓe, ɓeen muusu fawtiimsa ɗum, muusu nguu hedditii ko e wuurɓe caggal maɓɓe ɓe, ɓe ɗuum kewi e yeeso(nguurndam) mum en.
Leňol na wuura tan e duwanaade waraaɓe e widiyooji jahooji na ngarta.
Idrissa KAH

Articles Liés

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nous suivre

0FansJ'aime
3,785SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner

Derniers articles