Home RENNDO Hakkunde neɗɗo e ɗemngal

Hakkunde neɗɗo e ɗemngal

0
Hakkunde neɗɗo e ɗemngal ko muynam ɗam entetaake, waɗde fotaani wuureede e won e mbaydi tinndinoore, ko alaa e sago anndee – anndidee to tiindaa hay so haaldanooko, waktu bottaari so heedii mo woni fof hay so haalanaaka anndii.
Nguurndam ɗemngal ne ellee ko noon foti wayde.
Ɗo aduna o tolnii hannde ɗo, leňol fotii ɓurde wiyde ina wuurnira hoyre mum e tinndinooje bayɗe no yo ɗemngal haale yo yimɓe ngon leňol mum en.
Ɗuum ɗoon foti ko anndeede e woneede gooto fof dola ɗum e hakkilke mum, roondanoo ɗum hoyre mum wonoo ɗum ko aldaa e ɗaananaade ɗum saka na fin’dinireede ɗum.
#Guurgol ɗemngal ina fawii e haalireede #nguuraandi renndo nder e boowal leydi, ɗemngal so ina haaliree ɗuum alataa ko heedi ɗum walla ko suri ɗum e ɓamtaare, nde tawnoo neɗɗo waawi rewde tabita ňiiɓa tan ko e ko wuurni ɗum, neɗɗo na heewaa dame guurnuɗe mum.
Hannde kaalirɗe nani caroo na njaaja na njaawna kala huunde, so laawol ɓamtaare rewaama ɓamtaare nde yaawa daňeede heɓee.
Kono kadi so laawi telɓinooji njaggaama wontata tan ko tonngitaade hoyre mum na wullitoo aduna mo yeeƳotaako ɗum saka walla ɗum, walla nii jahtiral caggal ɓeyda ɓeydal mum.
haalirde fof waawnde won’de haalanta ko nanooɓe ɗemngal haalata ka, kono kay wonaa neɗɗo ɗemngal o tan haalirde nde haalanta. Tawde ɗemɗe aduna ɗe fof ko kaalata koo, ko huunde wootere, ko ɗuum waɗi ɗemngal kaalanoowal nanooɓe ɗum waawata ɗemngal kaalanoowal jeyɓe mum.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here